94889241 post@lupeorg.no

Vi er Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende

LUPE er landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende. Her kan du lese mer om organisasjonen og arbeidet vi gjør.

Vi arbeider for valgfrihet, mangfold, inkludering og likeverd

LUPE er landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende. Her kan du lese mer om organisasjonen og arbeidet vi gjør.

Vi trenger din støtte - bli medlem i dag

Her kan du lese mer om hvem som kan bli medlem, medlemsfordeler og melde deg inn i LUPE.

Hvem er vi?

LUPE er landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende. Her kan du lese mer om organisasjonen og arbeidet vi gjør.

Vil du bli medlem?

Her kan du lese mer om hvem som kan bli medlem, medlemsfordeler og melde deg inn i LUPE.

Aktuelt

Alvorlige nedskjæringer i Trondheim kommune

Tronheim kommune har varslet budsjettkutt og alvorlige nedskjæringer for resten av 2023 og 2024. Berørte brukerer og pårørende har fått tilsendt varsel om hvilke konsekvenser kuttene vil få. LUPE har reagert på dette og skrevet bekymringsmelding til Statsforvalteren....

Har du ikke tilgang til BankID?

Har du ikke tilgang til BankID?

Sylvi som er masterstudent i Rettssosiologi ved Universitetet i Oslo har tatt kontakt i forbindelse med rekruttering av deltakere til sin pågående masteroppgave.   Ho skal undersøke hvordan personer med funksjonsnedsettelser opplever manglende tilgang til BankID....

Falsk LUPE nettside er nå fjernet

Falsk LUPE nettside er nå fjernet

LUPE var utsett for at noen opprettet en nettside som ble forvekslet med vår på grunn av nesten identisk navn. Siden gav inntrykk av å tilby en form for helsehjelp, men etter litt navigering på siden ble en ledet videre til en gambling side. Formålet med siden var...

Brosjyre

Brosjyre

Se vår brosjyre ved å klikke på linken under:

Ny app gir økt mestring i egen hverdag

Ny app gir økt mestring i egen hverdag

«e-Plan er navnet på en app for nettbrett som er laget av Nevrohabiliteringen ved Oslo Universitetssykehus. Appen er utviklet for å gi personer med utviklingshemming eller autisme større muligheter til å mestre hverdagen og medvirke aktivt i eget liv. e-Plan er en...

Uforpliktende likeverd i stedet for reell likestilling

Uforpliktende likeverd i stedet for reell likestilling

Likeverdsreformen i regjeringsplattformen imponerer ikke forbundsleder Arne Lein i Norges Handikapforbund. På Handikapnytt.no leser du hvorfor. Og du finner også andre reaksjoner på den nye firepartiregjeringens politikk for funksjonshemmede.

Eksluderende skolesystem

Eksluderende skolesystem

«Skolesystemet virker ekskluderende; et gjennomgående trekk er manglende ambisjoner. Gruppen mennesker med utviklingshemming som helhet har få muligheter til å få innpass på ordinært arbeidsliv, begrensede muligheter for å eie egne hjem, dårligere helse og behov for...