94889241 post@lupeorg.no

Sylvi som er masterstudent i Rettssosiologi ved Universitetet i Oslo har tatt kontakt i forbindelse med rekruttering av deltakere til sin pågående masteroppgave.

 

Ho skal undersøke hvordan personer med funksjonsnedsettelser opplever manglende tilgang til BankID. Målet er å få innsikt og forstå de utfordringene og opplevelsene disse individene står overfor i en gjennomdigitalisert hverdag. Ho er interessert i å se nærmere på hvordan bruk av autentiseringstjenester kan påvirke tilgjengeligheten til viktige tjenester og skape et digitalt utenforskap.

Ho ønsker å komme i kontakt med noen som er villige til å dele sine erfaringer og tanker gjennom et intervju. Intervjuene vil bli gjennomført digitalt via plattformer som Zoom eller Teams, med mindre informantene befinner seg en plass i Troms eller Oslo. 

Deltakelse i forskningsprosjektet er frivillig og konfidensielt. Alle opplysninger vil bli behandlet med stor respekt for personvernet.  

 

Mer informasjon kan du få ved å kontakte: 

 

Sylvi Birgitte Isaksen 

Masterstudent i Rettssosiologi

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Telefon: +47 90 44 65 45

E-post: sylvibi@uio.no