94889241 post@lupeorg.no

Medlemskap

LUPE får statstilskudd for hvert betalende medlem. Derfor trenger vi din støtte i form av medlemskap. Vi trenger også din hjelp til å verve flere medlemmer. Det gir oss økonomisk styrke til kursing av tillitsvalgte og medlemmer til kamp for våre utviklingshemmedes rettigheter. Start med dine nærmeste. De som står den utviklingshemmede nær, ansatte i boligen eller på dagsenteret, venner og bekjente. Som medlem i LUPE er du med i et landsforbund som:

  • Påvirker byråkrater og politikere i stat, fylker og kommuner til å ta et reelt ansvar for best mulige løsninger for tilbud til mennesker med utviklingshemming og deres familier.
  • Stimulerer til lokale løsninger ut fra den enkeltes behov.
  • Arbeider for utviklingshemmedes rett til å bli sett på som likeverdige mennesker. Dette innebærer at ønsker fra mennesker med utviklingshemming og deres pårørende skal tillegges stor vekt.
  • Alltid arbeider for løsninger som motvirker ensomhet og isolasjon.
  • Arbeider for å etablere tilsynsordninger for å sikre livskvalitet og rettssikkerhet.
  • Arbeider for at tilbud gjøres tilgjengelig for samtlige og at alle mennesker med spesielle behov skal få rett hjelp til rett tid.
  • Arbeider for at alle som jobber med og for mennesker med utviklingshemming skal ha høyest mulig kompetanse.
  • Har lokallag som blant annet tilbyr sosiale aktiviteter

Hvem kan bli medlem?

Alle enkeltpersoner som ønsker det, kan bli medlemmer. Skoler, institusjoner og andre instanser kan bli støttemedlemmer.

Hvor mye koster det å være medlem?

Medlemskontingenten er kr. 200 per år for enkeltpersoner.  Betales når LUPE har sendt deg medlemsfaktura. 
Organisasjoner og etater kan tegne støttemedlemskap for kr. 500 per år.

Medlemsfordeler

Medlemsblad

Som medlem mottar du vårt medlemsblad, «Under Lupen», fire ganger årlig i posten. Eldre versjoner av bladet kan lastes ned fra arkivet på våre nettsider under Lupeorg.no/medlemsblad

Juridisk bistand

LUPE kan bistå med juridisk hjelp både via egen juridisk kontakt og via FFOs rettighetssenter.

Kurs og opplæring

Gjennom likemannsamlinger, kurs og opplæring av medlemmer, verger, hjelpeverger og likemenn skolerer vi våre medlemmer til å gå inn i arbeidet som brukermedvirkere i den enkelte kommune og fylke, i tillegg til å påvirke politikere der vi bor. Som likemenn skal vi støtte og hjelpe hverandre.

Medlemskap i FFO

LUPE er medlem i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, som består av mer enn 80 medlemsorganisasjoner. FFO er Norges største paraplyorganisasjon for brukerorganisasjoner for funksjonshemmede og kronisk syke.

Medlemskap i studieforbundet Funkis

LUPE er medlem i Funkis. Her kan vi få økonomisk støtte til vårt studiearbeid.

Hvordan bli medlem?

Meld deg inn i LUPE ved å sende en e-post til post@lupeorg.no med ditt navn og adresse, og eventuelt navn på verver dersom noen har vervet deg. Husk å oppgi ditt fødselsår, da det er krav om dette fra statlige myndigheter for å få godkjent medlemsskapet.