94889241 post@lupeorg.no

Hvem er vi?

LUPE er landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende – en politisk uavhengig organisasjon som arbeider med og for mennesker med utviklingshemming. Arbeidet bygger på frivillighet. 

Historien vår

LUPE ble stiftet i 1990 med fellesmøte på Bø hvor 30 representanter fra NFU-lag og foreldreforeninger dannet en samarbeidsgruppe. Du kan lese mer om historien vår under Lupeorg.no/historien.

Formål

  • At mennesker med utviklingshemming blir akseptert som likeverdige mennesker.
  • At mennesker med utviklingshemming skal få reelle valgmuligheter til varierte bo-, arbeids-, aktivitets- og utdanningsmuligheter.
  • Å gi utviklingshemmede og deres pårørende best mulig kjennskap til sine rettigheter, samt veiledning om hvor de kan få dette.
  • Samarbeid med andre organisasjoner og offentlige etater og instanser om saker og tiltak for å bedre livskvalitet og levestandard for alle mennesker med utviklingshemming
  • Å spre informasjon om utviklingshemmedes rettigheter og levekår. På denne nettsiden finner du lenker til organsiasjoner, offentlig informasjon og viktige lover for utviklingshemmede og pårørende under Lupeorg.no/ekstern-informasjon.

Likemannsarbeid lokalt og sentralt

Likemenn skal være til hjelp og støtte. Arbeidet bygger på medlemmers erfaringer og fagkompetanse. Likemannsarbeid foregår mellom mennesker som er i samme livssituasjon. LUPE har et landsdekkende likemannskorps. Likemannsarbeidet drives av sentralstyret, fylkeslagene, lokallagene og fylkeskontaktene.

Kurs og opplæring av medlemmer og likemenn

Gjennom likemannsamlinger og kurs skoleres medlemmer til arbeidet som brukermedvirkere i kommuner og fylker. Dette er gratis for medlemmer.

Medlemskap

Alle enkeltpersoner kan bli medlem. Skoler, organisasjoner og andre instanser kan bli støttemedlem. Du finner mer informasjon om medlemskap, medlemsfordeler og innmelding under Lupeorg.no/medlemskap.

Likeverd

Likeverd

Mennesker med utviklingshemming er likeverdige mennesker med de samme rettigheter og grunnleggende behov som andre.

Påvirkning av eget liv

Påvirkning av eget liv

Mennesker med utviklingshemming har reell rett til å påvirke sitt eget liv, om nødvendig ved hjelp fra pårørende, verge eller andre.

Boliger

Boliger

Alle har rett til et hjem. Mennesker med utviklingshemming skal ha valgfrihet til å eie eller å leie bolig. Hjemmet skal alltid være tilpasset den enkeltes behov.

Arbeid, aktivitet og fritidstilbud

Arbeid, aktivitet og fritidstilbud

Mennesker med utviklingshemming skal ha en lovfestet rett til arbeids-, aktivitets-, ferie- og fritidstilbud utenfor eget hjem.

Rettssikkerhet

Rettssikkerhet

Mennesker med utviklingshemming skal ha samme rettssikkerhet som andre.

Ombud for utviklingshemmede

Ombud for utviklingshemmede

Mennesker med utviklingshemming har rett til et eget ombud. LUPE arbeider for at det skal etableres et statlig ombud for mennesker med utviklingshemming.

Tilpasset opplæring

Tilpasset opplæring

Alle har rett til utdanning og tilpasset opplæring. Vi ønsker forsterkede skoleenheter i kommunene for at alle mennesker med utviklingshemming skal få et faglig godt tilbud.