94889241 post@lupeorg.no

Nyttig Info

Lupe arbeider med å gi utviklingshemmede og deres pårørende best mulig kjennskap til sine rettigheter, og spre informasjon om utviklingshemmedes rettigheter og levekår. Her finner du lenker til organsiasjoner, offentlig informasjon og viktige lover for utviklingshemmede og pårørende.