94889241 post@lupeorg.no

1989

Den spede begynnelse

Sommer 1989: Dagsrudforeninga – undersøkelse blant pårørende om reformen og dens gjennomføring, ledende spørsmål iflg. NFPU.
Høsten 1989: Kontakt opprettes med andre institusjonslag.

1990

En ny organisasjon oppe og går

27. januar: Fellesmøtet på Bø. 30 representanter fra NFPU-lag og foreldreforeninger ved følgende institusjoner: Vestlh., Furuly, Grimebakken, Toftes gave, Åkershagan, Nordre Åsen, Vestre Haugen, Fossnes, Emma Hjorth, Dagsrudheimen. Samarbeidsgruppa for utviklingshemmede i og utenfor institusjoner en realitet.

1991

Første landsmøte og ordinært styre valgt

Arbeidsutvalget har stadig møter i Oslo. LUPE drives fra kjøkkenbenken, for ei tid!

Første utgivelse av medlemsbladet «Under Lupen».

1992

Arbeid med saker

Høring forskrift om bruk av tvang i nødsituasjoner.

Utarbeidet beredskaps- og varslingsplan for organisasjonen.

Hjertebosaken løst. 

1993

Reformgjennomføring i flere kommuner

Kommunenes økonomi, pressemelding.

Egenandeler for avlastningsopphold.

Spesialundervisninga, pressemelding.

1994

Kontorlokaler

Kontorlokaler i drift på RRD.

Juridisk hjelp til medlemmer. Økonomisk støtte.

Høring om tvang og maktbruk.

Hjertebosaken løst.

1995

Ny leder og medlemskap i FFO

Ny leder etter landsmøtet 1995.

Høring om strafferettslig særreaksjon for psykisk utviklingshemmede som er fritatt for straff.

Sak om tilbud til psykisk utviklingshemmede.

1996

Ny redaktør og nytt medlemsblad

Ny redaktør og nytt medlemsblad.

Nye kontorlokaler ønskes.

Omorganisering av fellesarealer til leiligheter.

1997

Etablering av nytt kontor

Etablering av nytt kontor, i drift fra slutten av året.

Egenandeler.

Taushetsplikt for hjelpeverger.

1998

Første likemannsarbeidskurs

Første likemannsarbeidskurs i LUPE-regi. Før hadde landsmøtesamlingene preg av likemannskurs også.