94889241 post@lupeorg.no

«e-Plan er navnet på en app for nettbrett som er laget av Nevrohabiliteringen ved Oslo Universitetssykehus. Appen er utviklet for å gi personer med utviklingshemming eller autisme større muligheter til å mestre hverdagen og medvirke aktivt i eget liv. e-Plan er en bildebasert plan der den individuelle hjelpen brukeren trenger presenteres for å gi oversikt og hjelp til å gjennomføre daglige gjøremål», skriver Expertsykehuset, Oslo Universitetssykehus på sine nettsider.