94889241 post@lupeorg.no

LUPE var utsett for at noen opprettet en nettside som ble forvekslet med vår på grunn av nesten identisk navn. Siden gav inntrykk av å tilby en form for helsehjelp, men etter litt navigering på siden ble en ledet videre til en gambling side. Formålet med siden var altså økonomisk vinning og utnytting av vår sårbare gruppe.

LUPE har hatt en nødvendig prosess for å få bukt med problemet. Vi prøvde å komme i kontakt med eier av nettsiden uten at vi fikk svar. Vi måtte gå videre for å få denne nettsiden fjernet. Vi måtte derfor fremme sak gjennom NORID, som er sekretariat for domeneklagenemden.  

Vi har nå vunnet saken i domeneklagenemden, og den andre nettsiden er nå heldigvis slettet.

LUPE har også blitt bombadert med tusenvis av innmeldinger gjennom vår nettside. Dette var falske innmeldinger utført med en datamaskin lokalisert i utlandet. Vi har nå forhåpentligvis løst dette problemet ved at vi midlertidig tok ned innmeldingsskjemaet og deretter aktiverte dette igjen med Captcha.