Ny leder og medlemskap i FFO

Ny leder etter landsmøtet 1995.

Høring om strafferettslig særreaksjon for psykisk utviklingshemmede som er fritatt for straff.

Sak om tilbud til psykisk utviklingshemmede.

Diaruss.

Egenandeler for hjemmetjenester.

Innmelding i Nordisk forbund (senere nedlagt).

KS om videreføring av reformen.

Særlov om tvang og makt.

Reformevaluering.

Høring ny opplæringslov.

Vernepleierutdanningas framtid.

25. november: Medlem av FFO (senere dannes SAFO)