SENTRAL LIKEPERSONSSAMLING 2023

Sentralstyret inviterer til likepersonssamling lørdag 03 juni på Olavsgaard Hotell, Skjetten.

Det er mulig med frammøte 02 juni. Gi beskjed ved påmelding. 

 

TEMA:

Opplæring og erfaringsutveksling i likepersonsarbeidet. 

Informasjon og diskusjon om tidsaktuelle saker.

 

Alle som ønsker å delta skal vere registrert likeperson eller ha som mål å utføre likepersonsoppdrag.

 

Søknad om deltakelse gjøres til eget lokallag eller fylkeslag. Hvis du ikke har tilknytning til eget lag, søker du om påmelding til sentralstyret.

 

FRIST FOR PÅMELDING ER 15 APRIL.

Du finner kontaktinformasjon til lokallag og fylkeslag bak i medlemsbladet "Under Lupen" eller under kontaktinformasjon på nettsiden.